Spawalnictwo

Image

Spawalnictwo

Spawalnictwo to jeden z działów techniki, który odpowiedzialny jest za procesy trwałego łączenia metali za pomocą stopów. Odbywa się to poprzez skoncentrowane doprowadzenie ciepła do miejsca, na którym ma powstać złącze oraz spoiny. Do głównych procesów spawalniczych należą: spawanielutowanie, a także zgrzewanie. Firma BUDOMEX zajmuję się spawaniem elementów metalowych blisko od 20 lat.

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali.
Zobacz również co produkujemy i jakie świadczymy usługi: